Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola „Ceduś” w Knurowie jest „Karta zgłoszenia dziecka”, obowiązująca przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu oraz „Umowa ” podpisywana z rodzicami (prawnymi opiekunami).  Karta zgłoszenia dziecka jest dostępna w załączniku. Prosimy o wypełnienie jej i przesłanie na adres mailowy przedszkola lub dostarczenie jej do siedziby przedszkola.

Umowy można podpisywać w siedzibie naszego przedszkola: Knurów, ul. Rybnicka 37. 

Karta zgłoszenia dzieckaA