Lokalizacja żłobek

Żłobek znajduje się w pobliżu parku i tężni solankowej przez co dzieci mają dostęp do świeżego powietrza.

Żłobek Ceduś w Knurowie

ul. Ułanów 4

44-193 Knurów